GPS 42° 55' N, 25° 44' E / +359 6158 2224 / office@elenaholiday.com

Лагери

ОФЕРТА

За ученически и детски отдих

Пакетна цена на ден на дете в лева

I.Ученически екскурзии – преминаващи – нощувки
BB HB FB
Деца до 12 г. 20 25 27
Деца над 12- 17г. 25 30 35
II.Зелени училища, летни лагери, пленери
BB HB FB
Деца до 12 г. 20 25 27
Деца над 12- 17г. 25 30 35